İSG Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilmiş olan Kalibre OSGB, İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliği hizmetlerinin mevzuat şartlarına uygun gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

İş Güvenliği Uzmanları aşağıdaki sürelere uygun hizmet sunmaktadır;

Tehlike Sınıfı

Kısmi çalışma süresi (En az)

Tam çalışma süresi (En az)

Az Tehlikeli (C)

İşçi başına 10 dak/ay

Tam zamanlı 1 İş Güvenliği Uzmanı / 1000 İşçi

Tehlikeli (B)

İşçi başına 20 dak/ay

Tam zamanlı 1 İş Güvenliği Uzmanı / 500 İşçi

Çok Tehlikeli (A)

İşçi başına 40 dak/ay

Tam zamanlı 1 İş Güvenliği Uzmanı / 250 İşçi

İşyeri Hekimleri aşağıdaki sürelere uygun hizmet sunmaktadır;

Tehlike Sınıfı

Kısmi çalışma süresi (En az)

Tam çalışma süresi (En az)

Az Tehlikeli

İşçi başına 5 dak/ay

Tam zamanlı 1 İşyeri Hekimi / 2000 İşçi

Tehlikeli

İşçi başına 10 dak/ay

Tam zamanlı 1 İşyeri Hekimi / 1000 İşçi

Çok Tehlikeli

İşçi başına 15 dak/ay

Tam zamanlı 1 İşyeri Hekimi / 750 İşçi

 

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla sunulan İSG Hizmetleri, İSG Süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olan aşağıdaki hizmetlerle birlikte entegre olarak sunulmaktadır;

 • İSG Risk Değerlendirme
  • Süreç/Faaliyet Odaklı Risk Analizi
  • Lokasyon Bazlı Risk Analizi
  • Makine Ekipman Risk Analizi

 

 • Acil Durum Yönetimi
  • Yangın Risk Analizi
  • Yangınla Mücadele Eğitimleri
  • Acil Durum Tahliye Planlarının projelendirilmesi
  • Acil Durum Tatbikat Senaryolarının hazırlanması, tatbikatın gerçekleştirilmesi ve raporlama
  • İlkyardım Eğitimleri
  • İş ekipmanlarının Fenni Muayenesi (periyodik kontrol hizmetleri),
  • İş hijyeni ortam ölçümleri
  • Personel sağlık tahlil/tetkikleri (Gezici Sağlık Aracı)
  • Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlama
  • Kimyasalların Yönetimi- Kimyasal Risk Analizi
 • SEVESO Direktifi (82/51/EEC) doğrultusunda ayrıca yapılan işlemler;
  • Güvenlik Yönetim Sisteminin (GYS) kurulması,
  • Kantitatif Risk Değerlendirme,
  • Büyük Kaza Önleme Politikası hazırlama
  • Güvenlik Raporu hazırlama (üst seviye kuruluşlar için)
  • BEKRA bildirimleri
  • İSG Mevzuat uygunluk değerlendirme denetimleri (ikinci taraf denetimler)
  •